Porto

Uitgelichte bij- en nascholing

Uitgelichte bij- en nascholing

De nascholingsinstituten Boerhaave, GERION, Leerhuizen Palliatieve Zorg, PAO Heyendael en Wenckebach UMCG bieden u de Leergang ouderengeneeskunde aan. Dit is een gezamenlijk initiatief met Verenso. Daarnaast heeft Verenso met ingang van 2015 met Medilex de afspraak dat u als specialist ouderengeneeskunde 10% korting krijgt op de deelnemersprijs voor cursussen van Medilex die in deze rubriek zijn opgenomen. Voor het volledige cursusaanbod verwijzen wij u naar de betreffende website (zie links op internet).

In deze rubriek vindt u een selectie van geaccrediteerde bij- en nascholing, specifiek voor de specialist ouderengeneeskunde.

 

Najaar

Actualiteitencursus rond noviteiten voor de ouderenzorg (PAO Heyendael)

 

4 september en
9 oktober

 

Masterclass Bewegen en beleven rond het sterven (Leerhuizen Palliatieve Zorg)

Voor artsen, verpleegkundigen niveau 4/5, geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkers, psychologen, andere disciplines, op weg van kennis en kunde naar kunst. Een boeiend proces waarin bewustzijn en bewust zijn een grote rol spelen. Door een interactieve aanpak wordt bewuste kwaliteit en onbewuste kracht gestimuleerd.

Dag 1: Onderzoeken en trainen van non-verbale en verbale basisvaardigheden.

Dag 2: Deze 2e (vervolg)dag van de Masterclass gaat dieper in op het toepassen en trainen van situaties in de praktijk.
"Het afscheid, de stilte die ongemakkelijk voelt. Bij jezelf blijven en er voor de ander zijn."

 18 september

Basiscursus Operatieve technieken (PAO Heyendael)

In de dagelijkse praktijk wordt u met enige regelmaat geconfronteerd met aandoeningen die met een eenvoudige chirurgische ingreep te behandelen zijn. Het betreft bij voorbeeld een wond, abces of een oppervlakkige tumor. In deze hands-on training brengen ervaren artsen u in korte voordrachten de benodigde theorie bij over operatieve technieken waarna u vervolgens onder begeleiding de gelegenheid krijgt de diverse technieken te oefenen. www.paoheyendael.nl/bot1sep2015

18 september

ECG (Boerhaave nascholing)

18 september
2 en 16 oktober
6 november en
4 december

5-daagse Geriatrische Revalidatie (Gerion)

Verdieping van de kennis en vaardigheden op het gebied van geriatrische revalidatiezorg.

 

18 september
16 oktober
13 november
11 december en 
15 januari 2016

AAN DE SLAG- Specialist ouderengeneeskunde en huisarts samen sterk voor kwetsbare ouderen thuis (Gerion)

Een unieke en uitdagende cursus voor specialisten ouderengeneeskunde die in samenwerking met de huisarts een sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen thuis en in het verzorgingshuis voor nu en in de toekomst willen realiseren.

 

24 september

Vorderingen specialist ouderengeneeskunde (Boerhaave nascholing)

24 september

Pijn en last bij colon-rectale carcinomen (PAO Heyendael)

25 september
9 oktober
16 oktober
30 oktober en
13 november

De ouderenarts, de huisarts en de patiënt met een verstandelijke beperking (GERION)

Een cursus voor specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen die structureel werkzaam zijn in de VG-sector.

 

1 oktober

Cases in infectiepreventie (PAO Heyendael)

5 november

Pijn bij dementie (PAO Heyendael)

5 november

Kaderopleiding Palliatieve Zorg (GERION)

De Kaderopleiding Palliatieve Zorg wil de deskundigheid van artsen met betrekking tot palliatieve zorg vergroten, zodat zij in staat zijn patiënten goede zorg te bieden en andere zorgverleners op dit gebied te ondersteunen door het geven van informatie of adviezen en het verzorgen van scholing. Een opleiding voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten en medisch specialisten die palliatieve zorg verlenen.

Aanmelden via www.gerion.nl
Organisatie: De Afdeling Huisartsgeneeskunde (AMC) in Amsterdam en GERION (VUmc) in samenwerking met het NHG.

2 t/m 5 november en 11 december

Masterclass Teaching the teacher (Leerhuizen Palliatieve Zorg)

Deze multidisciplinaire cursus vertrekt vanuit het learning style model van David Kolb en bouwt verder op een methodiek die Ruthmarijke Smeding en Ruud Oderkerk de afgelopen jaren tijdens de diverse cursussen, wereldwijd, hebben ontwikkeld. Vanaf 2000 werd deze cursus op verschillende plekken tegelijk gegeven, waaruit vanaf 2005 in Europees verband een nieuwe impuls zal worden gegenereerd: Samen lerend zal een gezamenlijk studieplan in de diverse talen worden ontwikkeld met daarop aansluitende vervolgcursussen.

12 november

Kinder- en ouderenmishandeling (Boerhaave nascholing)

12 & 13 november

Masterclass Levinas, de weg naar het best mogelijke helpen (Leerhuizen Palliatieve Zorg)

We beginnen de eerste dag met het mensbeeld volgens Levinas. Tegelijk worden met dat mensbeeld de voorwaarden van verantwoordelijk handelen geschetst, te weten: menselijk genieten, kwetsbaarheid, appèl en denken. Vervolgens wordt uitvoerig toegelicht, met alledaagse voorbeelden, wat ‘appèl’ betekent. Daarmee wordt, op grond van de ervaring, duidelijk gemaakt dat een mens ten diepste een ethische gevoeligheid voor anderen is. Dit ‘appèl’ van de (hulp vragende) ander zal het eerste en laatste houvast voor mijn helpen blijken te zijn. Die ander staat als het ware ‘boven de wet’, zodat eenieder, zonder absoluut te kunnen terugvallen op wat voor regels of normen dan ook, in elke ethische situatie zelf moet beslissen hoe te handelen. Kookboekhulpverlening is dus uit den boze.

Op de tweede dag wordt een analyse van de dagelijkse praktijk gegeven: geschetst wordt de weg naar het best mogelijke helpen, met daarbij alle complicaties en moeilijkheden.

17 december

Pijn en last bij zeldzame tumoren  (PAO Heyendael)

 

Deel dit artikel

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Plaats een reactie

Het is op dit moment niet mogelijk om reacties te plaatsen. Excuses voor het ongemak.