Porto

Van de redactie

Huidziekten

Van de redactie

Huidziekten

De huid, het grootste orgaan van ons lichaam. Het heeft een oppervlakte van twee vierkante meter en weegt bij een volwassene al snel zo'n 15 kilo. Het is ook een van de belangrijkste organen, zonder zou je niet kunnen leven. Voor de clinicus practicus is het een voordeel dat eventuele symptomen zich voor iedereen zichtbaar manifesteren. Het is echter aan de hulpverlener om hetgeen dat wordt gezien, professioneel te interpreteren. De interpretatie leidt vervolgens tot een analyse en klinische diagnose. In samenspraak mét de patiënt wordt daarna een besluit genomen over het uit te voeren behandelplan.

Wij hebben als gasthoofdredacteuren voor een geheel eigen opzet van dit themanummer 'Huidziekten' gekozen. Een aantal medische disciplines die allen te maken hebben met huidziekten kregen de gelegenheid een veel voorkomend huidprobleem in de praktijk van de specialist ouderengeneeskunde, vanuit hun geheel eigen professionele invalshoek, te belichten.

Dermatoloog Satish Lubeek presenteert een overzichtsartikel over het voorkomen van verschillende huidtumoren, incluis hun diagnostiek en behandeling bij kwetsbare ouderen en een artikel over de meerwaarde en het gebruik van teledermatologie. Duncan Cranendonk spreekt vanuit intern geneeskundig perspectief over het voorkomen en de behandeling van cellulitis/erysipelas. Vienna Bouwens als verpleegkundig specialist presenteert een casus over een patiënt met een slecht genezende wond en gaat vervolgens in op het nut van het meten van de Enkel-Arm index, een aanvullend onderzoek waarmee normaliter perifeer vaatlijden van een patiënt in kaart gebracht wordt. Onze collega specialist ouderengeneeskunde Martin van Leen promoveerde op het onderwerp 'Prevention of pressure ulcers in nursing homes, a big challenge’. In de rubriek Hora-Est worden de belangrijkste conclusies uit zijn proefschrift besproken.

Last but not least verwelkomen wij een inspirerende internationale bijdrage in het tijdschrift. Keith Cutting is een grootheid als het gaat over wetenschappelijk onderzoek op het gebied van onder andere de diagnostiek van geïnfecteerde (chronische) wonden. Hij schreef, vanuit Engeland, speciaal voor ons tijdschrift een artikel over het voorkomen van biofilm geïnfecteerde chronische wonden. Een biofilm is een groep van aan elkaar plakkende en met elkaar samenlevende bacteriën die ervoor verantwoordelijk zijn dat chronische wonden vaak resistent/tolerant zijn voor een antimicrobiële behandeling. Het artikel biedt een aantal belangrijke eye-openers.

Kortom, dit themanummer heeft u een diversiteit en een keur aan wetenschappelijke artikelen te bieden. De artikelen sluiten prima aan bij onze dagelijkse praktijk, waarvan onze patiënten, voor zover zij te maken krijgen met de verschillende uitingsvormen van ‘huidziekten’, maximaal kunnen profiteren.  

Deel dit artikel

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Plaats een reactie

RSS feed voor alle reacties op dit artikel | RSS feed voor alle reacties op alle artikelen