Porto

Effect van cafeïne op slaap en gedrag bij dementie

Een pre-post pilot studie bij verpleeghuisbewoners met dementie

Effect van cafeïne op slaap en gedrag bij dementie

Een pre-post pilot studie bij verpleeghuisbewoners met dementie

De abstractcommissie heeft op verzoek van de congrescommissie 6 abstracts geselecteerd die tijdens het Verenso najaarscongres 'Oud en benauwd' op 29 november 2018 middels een flitspresentatie gepresenteerd worden. Onderstaande abstract is daar een van.

Achtergrond en doel

Slaapstoornissen en gedragssymptomen komen frequent voor bij bewoners met dementie in het verpleeghuis. Koffie met cafeïne wordt veel genuttigd ook onder verpleeghuisbewoners, maar geeft kans op bijwerkingen bij mensen met dementie. In deze interventiestudie wordt het effect van cafeïneverlaging op slaap en gedrag bij mensen met dementie in het verpleeghuis onderzocht.  

Methode

Bij 21 bewoners met dementie van één psychogeriatrische afdeling werd cafeïne in de middag en avond geleidelijk gestopt. Tijdens de pre-interventie en post-interventie periode scoorden de zorgmedewerkers dagelijks de slaap middels een door ons ontwikkelde slaapvragenlijst. Gedragssymptomen werden in de middag en avond gescoord met vier items van de NPI-NH:  agitatie/agressie, apathie, prikkelbaarheid en doelloos repetitief gedrag.

Resultaten

Een significante verbetering van slaapscores (Wilcoxon signed rank toets, p = 0,015) en apathie (Wilcoxon signed rank toets, p = 0,020) werd gevonden na het stoppen van cafeïne in de middag en avond. Geen significante verschillen werden gevonden in agitatie/agressie, prikkelbaarheid en doelloos repetitief gedrag.

Beschouwing

Deze pre-post pilot studie vond een significant positief effect van cafeïneverlaging op slaap en apathie en bevestiging van deze bevindingen in een gecontroleerde studie is een volgende noodzakelijke stap.

=======================================================================

Effect of caffeine on sleep and behaviour in nursing home residents with dementia

Effect of caffeine on sleep and behaviour in dementia

 

Background and goal

Sleep problems and challenging behavioural symptoms are frequently reported among nursing home residents with dementia. Coffee with caffeine is consumed frequently by these residents and can have a negative effect on sleep and behaviour in older persons with dementia. In this intervention study the effect of caffeine reduction on sleep and challenging behavioural symptoms in nursing home residents with dementia was investigated.

Methods

In 21 nursing home residents with dementia living in one dementia special care unit, caffeine was gradually eliminated in the afternoon and evening. During pre-intervention and post-intervention period the care workers daily scored sleep by a specially developed sleep questionnaire. Behavioural symptoms were scored in the afternoon and evening using four items of the NPI-NH: agitation/aggression, apathy, irritability and aberrant motor behaviour.

Results

A significant improvement in sleep scores (Wilcoxon signed rank test, p=0.015) and apathy (Wilcoxon signed rank test, p = 0.020) was found after eliminating caffeine intake in the afternoon and evening. No significant changes occurred in agitation/aggression, irritability and aberrant motor behaviour.

Discussion

This pre-post pilot study found a significant positive effect of caffeine reduction on sleep and apathy and warrants further investigation in a larger controlled study.

 

Deel dit artikel

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Plaats een reactie

Het is op dit moment niet mogelijk om reacties te plaatsen. Excuses voor het ongemak.