Porto

Van de redactie

Samenwerking in de Neurologie

Van de redactie

Samenwerking in de Neurologie

Het nieuwe jaar start met een themanummer over neurologische ziekten. Jan Lavrijsen, Willemijn van Erp en Berno Overbeek voorzien ons van een historisch overzicht van hoe de zorg voor mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld. Hierbij wordt gekeken naar wat de specialist ouderengeneeskunde nodig heeft bij de zorg voor deze bijzondere doelgroep patiënten in het verpleeghuis. De groep patiënten is klein van omvang, maar de impact op families en zorgverleners is groot. Het is fijn om te weten dat wij een beroep kunnen doen op een mobiel, multidisciplinair team van experts en onderzoekers dat graag kennis over deze zeldzame groep patiënten deelt en deze verder ontwikkelt.

Twee andere relatief kleine doelgroepen met een buitengewoon complexe zorgvraag zijn patiënten met de ziekte van Huntington en jonge mensen met dementie. In een eerdere editie van dit tijdschrift werd de ziekte van Huntington al eens uitgebreid beschreven. Voor een passend aanbod zijn in Nederland erkende gespecialiseerde centra met een bovenregionale functie opgezet, een werkwijze die uniek is in de wereld. In Leiden vindt nu een verdiepingsslag plaats van de kennis en expertise van specialisten ouderengeneeskunde verbonden aan deze centra middels een speciale opleiding bijzondere bekwaamheid Huntington. De oprichting van een interprofessionele opleiding in Nijmegen beoogt de kennis te verdiepen en het netwerk te versterken van regionale experts voor jonge mensen met dementie.

Voor patiënten met een gevorderd stadium van de ziekte van Parkinson ligt de sleutel tot succesvolle behandeling in goede samenwerking, aldus Teus van Laar, hoogleraar neurologie en expert op gebied van geavanceerde behandeling van de ziekte van Parkinson. De ziekte van Parkinson is nooit uitbehandeld. Lees in het interview welke afwegingen van belang zijn bij het kiezen van een geavanceerde behandeling bij onvoorspelbare responsfluctuaties.

Tot slot besteden we in dit themanummer aandacht aan een veelvoorkomend ziektebeeld: CVA. Susanne van Almenkerk en collega’s beschrijven de status van functioneren bij patiënten die na een CVA in de langdurige zorg terecht kwamen. Martine Bosma en collega’s betogen het belang van het vroegtijdig herkennen van visuospatieel neglect en hoe deze patiënten bij de revalidatie en in de thuissituatie begeleid kunnen worden bij het omgaan hiermee. 

In de vorige editie blikten we terug op verschenen publicaties in het tijdschrift in 2018 in de vorm van een kruiswoordpuzzel. De oplossing was een Keniaans gezegde: wil je snel gaan, ga alleen, wil je ver komen, ga samen, een verwijzing naar het themanummer dat we dit jaar willen maken over samenwerken. Immers, samenwerken is essentieel in ons vak. Samenwerken is ook de rode draad in dit themanummer over Neurologische ziekten. Hoe kunnen we met goede samenwerking binnen onze instelling, in de eerste lijn, regionaal en landelijk de kwaliteit van zorg voor mensen met specifieke neurologische aandoeningen goed vormgeven en verder verdiepen?

Voor mij is dit de laatste editie als hoofdredacteur. Ik heb deze functie – samen met een bevlogen groep redactieleden en een zeer betrokken eindredacteur - met veel plezier vervuld. Mijn eerste actie als hoofdredacteur was twee jaar geleden het uitreiken van de (eerste) TvO-pen 2016, de prijs voor de beste debuterend auteur. Het uitreiken van de TvO-pen 2018 was mijn laatste. Recent afgestudeerd specialist ouderengeneeskunde Marianne Vos is de winnares. Wij feliciteren haar van harte met het winnen van deze prijs.

Rest ons u veel leesplezier toe te wensen bij dit themanummer.

 

Deel dit artikel

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Plaats een reactie

Het is op dit moment niet mogelijk om reacties te plaatsen. Excuses voor het ongemak.